Дудина Юлия

Материал из WikiSyktSU
Перейти к: навигация, поиск

Басня Лебедева

Самовар

Кыз самовар трубасьыс лэдз0 пар,

Зэв вара варг0-пу0,

да пызан выл0 кып0дч0м0н шу0,

"Ах кутш0м мича менам чуж0нбан,

Ме тан, став мук0д дозмукъясьыс дона

0д быд0н верм0 г0г0рвоны,

Мый к0н ме пукала да пуа-варьзя тадз,

Сэн позяс шыбитны став гырнич, шыч да рач."

Тшап самоварлы вочавидзис сь0д чугун п0рт.

"Ме ш0нзя, мыйла ошйысян тэ сiдз,

Тэ мича, дерт, но пу0дны куш вас0 с0мын верман,

А ковмылас к- пуны шыд да рок,

Тэ дзик пыр й0рман

Да шогпыр0м0н лоан г0г0рбок!

Быд дозмукл0н эм аслас удж да мог!"